Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Hangzhou Aotuo Mechanical And Electrical Co., Ltd. 86- 571-88308146 info@hzaotuo.com
Kiểm soát chất lượng Nhận báo giá
Nhà -

Hangzhou Aotuo Mechanical And Electrical Co., Ltd. Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi tiếp tục làm việc trực tuyến, liên lạc.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin sản phẩm, hoặc báo giá mới nhất, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cung cấp nhiều dịch vụ hơn.

Liên hệ chúng tôi

86- 571-88308146

QC Hồ sơ

Since the company developed and produced the first high efficient screw ship unloader in China in 2004, the company has continuously increased its investment in technology research and development, and made the loaded and unloaded materials expanded from traditional cement, mineral powder and fly ash to coal, clinker, grain and chemical fertilizer, and also participated to draw up the industry standards of high efficiency screw ship unloader in China. As the leading enterprise of high efficiency screw ship unloader in China, more than 200 cement terminals have been successfully implemented by HZA. The maximum loading and unloading capacity of single equipment is more than 1000T/H, and the maximum loading and unloading capacity of ship reaches 100 thousand tons.

Hangzhou Aotuo Mechanical And Electrical Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0